Akční nabídky

  

 

 


VŠE O NÁKUPU »
Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace :

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím)

 

Adresát (prodávající):

internetový obchod:                www.tvstolky-tvdrzaky.cz

obchodní firma:                       AV stage s r. o.

IČ:                                              293 75 711

sídlo:                                     Libosváry 53, Loukov 76861

rejstříkový soud:                     Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 76711

doručovací adresa:                tř. 3 května 910, Zlín - Malenovice 76001

adresa pro doručování elektronické pošty: tvstolky-tvdrzaky.cz

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………………………………….…………...

Adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………………….……...

Email kupujícího: ………………………………………………………………………………………..……….

Telefon kupujícího: …………………………………………………………………………………….………..

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

  • Datum objednání vadného zboží: ………………………………………………………
  • Datum obdržení vadného zboží: ………………………………………………………
  • Číslo objednávky: ………………………………………………………………………
  • Reklamované zboží: ……………………………………………………..……………..
  • Reklamované zboží vykazuje následující vady: (podrobný popis vady)

………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Požadovaný způsob vyřízení reklamace: (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení reklamace podrobně popsat, viz čl. XI. Všeobecných obchodních podmínek; v případě žádosti o slevu z kupní ceny nebo při požadavku na odstoupení od smlouvy uveďte prosím i číslo účtu nebo způsob, jak má být kupní cena vrácena)

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

Přílohou této reklamace je doklad o nákupu – daňový doklad.

 

V ………………………………… dne …………………………

……………………………………

podpis kupujícího